Dakota Johnson spotted walking Zeppelin in New York City on April 10, 2015.

Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - April 10 Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - April 10 Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - April 10 Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - April 10 Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - April 10

Tagged in: