Dakota Johnson is seen walking Zeppelin in New York City in March 31, 2015.

Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - March 31 Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - March 31 Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - March 31 Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - March 31 Dakota Johnson Walking Zeppelin in NYC - March 31

Tagged in: